Refe­rens­sit

Asun­to-osa­keyh­tiöi­den sähköurakat:

Asun­to Oy Oulun Ter­race 1
Asun­to Oy Oulun Ter­race 2
Asun­to Oy Oulun Int­ro
Asun­to Oy Oulun Mae­stro
Asun­to Oy Oulun Knuu­ti­lan­puis­to
Asun­to Oy Rum­pa­lin­poi­ka 5
Asun­to Oy Whi­te Lake Road
Asun­to Oy Oulun Aal­to­leh­to
Asun­to Oy Oulun Kar­hu­leh­to
Asun­to Oy Oulun Aurin­ko­leh­to
Asun­to Oy Oulun Picca­dil­ly
Asun­to Oy Oulun Bir­die
Asun­to Oy Oulun Eagle
Asun­to Oy Oulun Antell Road
Asun­to Oy Oulun Blanco
Asun­to Oy Oulun Maa­kir­jan­tie
Asun­to Oy Oulun Lei­ma­sin
Asun­to Oy Oulun Whi­te Lake Alley
Asun­to Oy Oulun Whi­te Lake Way
Asun­to Oy Oulun Balco­ny
Asun­to Oy Oulun Fields
Asun­to Oy Oulun Huuh­ka­ja
Asun­to Oy Oulun Lumiuk­ko
Asun­to Oy Oulun Not­ting Hill
Asun­to Oy Oulun Pad­ding­ton
Asun­to Oy Oulun Savusau­na
Asun­to Oy Oulun Tor­vi­kar­ta­no
Asun­to Oy Oulun Soin­ti
Asun­to Oy Oulun Tah­ti
Asun­to Oy Oulun Tem­po
Asun­to Oy Oulun Kau­ka­met­sä
Asun­to Oy Oulun Drum­mer
Asun­to Oy Mars­si­rum­mun­tie 25
Asun­to Oy Oulun Town­house
Asun­to Oy Oulun Trio
Asun­to Oy Oulun Unique
Asun­to Oy Oulun Mars­si­lau­la­ja
Asun­to Oy Huvi­lan­ran­nan­tie
Asun­to Oy Morttelitie

+ 18 muu­ta van­hem­paa asunto-osakeyhtiötä

Oma­ko­ti- ja pari­ta­lo­jen sähköurakat:

Raken­nus­liik­kei­den raken­nut­ta­mat ja yksi­tyi­set oma­ko­ti­ta­lot 650 kpl

Vapaa-ajan asun­to­jen sähköurakat:

Jope­ra Oy:n raken­ta­mat loma-asun­not 30 kpl
Koy Levi Snow­bird Chalets

Hal­li- ja toi­mi­ti­la­kiin­teis­tö­jen sekä tuo­tan­to­ti­lo­jen sähköurakat:

Koy Volt Fac­to­ry
Koy Rus­ko­park 2
Koy Rus­ko­park 3
Koy Rus­ko­park 4
Koy Osto­mie­hen­tie 12 A
Koy Osto­mie­hen­tie 12 B
Koy Moree­ni­tie 15
Koy Hil­tusen­kaar­re 18
Koy Hil­tusen­kaar­re 22
Koy Mar­mo­ri­tie 3
Koy Mar­mo­ri­tie 9
Koy Oulun­port­ti 9
Koy Palo­lan­tie 17
Koy Oulun Lii­ke­port­ti 9
Koy Oulun Kip­si­tie 3
Koy Rova­nie­men Tele­tie 3

Wurth Cen­ter Rova­nie­mi lii­ke­ti­la
Jope­ran 2 Oulun toi­mi­ti­laa ja 1 Van­taan toi­mi­ti­la
Pie­nem­piä lii­ke­ti­lo­jen säh­köis­tyk­siä ja saneerauksia

Oppi­lai­tos­ten, pal­ve­lu­ko­tien ja päi­vä­ko­tien sähköurakat:

Pil­ke Päi­vä­ko­ti Pate­nie­mi
Päi­vä­ko­ti Pate­nie­mi
Ranuan ylä­kou­lu ja lukio

Hal­li- ja toi­mi­ti­la­kiin­teis­tö­jen sekä tuo­tan­to­ti­lo­jen sähköurakat:
Koy Volt Factory
Koy Rus­ko­park 2
Koy Rus­ko­park 3
Koy Rus­ko­park 4
Koy Osto­mie­hen­tie 12 A
Koy Osto­mie­hen­tie 12 B
Jope­ran 2 Oulun toi­mi­ti­laa ja 1 Van­taan toimitila
Pie­nem­piä lii­ke­ti­lo­jen sähköistyksiä
Säh­kö­suun­nit­te­lut 4 hallikiinteistöön

Säh­kö­sa­nee­rauk­set:

Lapin Yli­opis­to har­joit­te­lu­kou­lu
Pal­ve­lu­ko­ti Kel­lo­kas
Lin­nan­maan Jää­hal­li
Lai­va­kan­kaan kou­lu
Oulu­joen kou­lu
Rie­kon­mar­jan päi­vä­ko­ti
McDonald‘s Rotu­aa­ri
Kii­min­gin Paloa­se­ma
Asun­to Oy Tui­ran­kent­tä
Asun­to Oy Tori­ka­tu 49
Asun­to Oy Haa­pa­leh­don­tie 6
Asun­to Oy Ase­ma­ka­tu 4
Asun­to Oy Las­sin­myl­ly
Asun­to Oy Pyy­kös­jär­vi
Kaup­pa­kes­kus Revon­tu­li valais­tus­re­mont­ti Tok­man­nin, Kap­pAh­lin ja Luh­tan lii­ke­ti­laan
Vapau­den­tie Pizze­ria Rovaniemi

Remont­ti­koh­tei­den säh­köis­tyk­siä yksi­tyi­sil­le ja remonttiyrityksille.