Refe­rens­sit

Asun­to-osa­keyh­tiöi­den sähköurakat: 
Asun­to Oy Oulun Ter­race 1
Asun­to Oy Oulun Ter­race 2
Asun­to Oy Oulun Intro
Asun­to Oy Oulun Maestro
Asun­to Oy Oulun Knuutilanpuisto
Asun­to Oy Rum­pa­lin­poi­ka 5
Asun­to Oy Whi­te Lake Road
Asun­to Oy Oulun Aaltolehto
Asun­to Oy Oulun Karhulehto
Asun­to Oy Oulun Aurinkolehto
Asun­to Oy Oulun Piccadilly
Asun­to Oy Oulun Birdie
Asun­to Oy Oulun Eagle
Asun­to Oy Oulun Antell Road
Asun­to Oy Oulun Blanco
Asun­to Oy Oulun Maakirjantie
Asun­to Oy Oulun Leimasin
+ 18 muu­ta van­hem­paa asunto-osakeyhtiötä

Säh­kö­sa­nee­rauk­set:
Pal­ve­lu­ko­ti Kellokas
Lin­nan­maan Jäähalli
Lai­va­kan­kaan koulu
Rie­kon­mar­jan päiväkoti
Pie­nem­piä remont­ti­koh­tei­den säh­köis­tyk­siä yksi­tyi­sil­le ja saneerausyrityksille

Oma­ko­ti- ja pari­ta­lo­jen sähköurakat:
Jope­ra Oy:n raken­ta­mat oma­ko­ti- tai pari­ta­lot 312 kpl
Mert­te Oy:n raken­ta­mat oma­ko­ti- tai pari­ta­lot 52 kpl
Miks­tar Oy:n raken­ta­mat oma­ko­ti- tai pari­ta­lot 21 kpl
Yksi­tyis­hen­ki­löil­le teh­ty­jä oma­ko­ti­ta­lo­jen säh­kö­ura­koi­ta 112 kpl

Vapaa-ajan asun­to­jen sähköurakat:
Jope­ra Oy:n raken­ta­mat loma-asun­not 30 kpl

Hal­li- ja toi­mi­ti­la­kiin­teis­tö­jen sekä tuo­tan­to­ti­lo­jen sähköurakat:
Koy Volt Factory
Koy Rus­ko­park 2
Koy Rus­ko­park 3
Koy Rus­ko­park 4
Koy Osto­mie­hen­tie 12 A
Koy Osto­mie­hen­tie 12 B
Jope­ran 2 Oulun toi­mi­ti­laa ja 1 Van­taan toimitila
Pie­nem­piä lii­ke­ti­lo­jen sähköistyksiä
Säh­kö­suun­nit­te­lut 4 hallikiinteistöön