Refe­rens­sit

Asun­to-osa­keyh­tiöi­den säh­kö­ura­kat:
Asun­to Oy Oulun Ter­race 1
Asun­to Oy Oulun Ter­race 2
Asun­to Oy Oulun Int­ro
Asun­to Oy Oulun Mae­stro
Asun­to Oy Oulun Knuu­ti­lan­puis­to
Asun­to Oy Rum­pa­lin­poi­ka 5
Asun­to Oy Whi­te Lake Road
Asun­to Oy Oulun Aal­to­leh­to
Asun­to Oy Oulun Kar­hu­leh­to
Asun­to Oy Oulun Aurin­ko­leh­to
Asun­to Oy Oulun Picca­dil­ly
Asun­to Oy Oulun Bir­die
Asun­to Oy Oulun Eagle
Asun­to Oy Oulun Antell Road
Asun­to Oy Oulun Blanco
Asun­to Oy Oulun Maa­kir­jan­tie
Asun­to Oy Oulun Lei­ma­sin
+ 18 muu­ta van­hem­paa asun­to-osa­keyh­tiö­tä

Säh­kö­sa­nee­rauk­set:
Pal­ve­lu­ko­ti Kel­lo­kas
Lin­nan­maan Jää­hal­li
Lai­va­kan­kaan kou­lu
Rie­kon­mar­jan päi­vä­ko­ti
Pie­nem­piä remont­ti­koh­tei­den säh­köis­tyk­siä yksi­tyi­sil­le ja sanee­raus­yri­tyk­sil­le

Oma­ko­ti- ja pari­ta­lo­jen säh­kö­ura­kat:
Jope­ra Oy:n raken­ta­mat oma­ko­ti- tai pari­ta­lot 312 kpl
Mert­te Oy:n raken­ta­mat oma­ko­ti- tai pari­ta­lot 52 kpl
Miks­tar Oy:n raken­ta­mat oma­ko­ti- tai pari­ta­lot 21 kpl
Yksi­tyis­hen­ki­löil­le teh­ty­jä oma­ko­ti­ta­lo­jen säh­kö­ura­koi­ta 112 kpl

Vapaa-ajan asun­to­jen säh­kö­ura­kat:
Jope­ra Oy:n raken­ta­mat loma-asun­not 30 kpl

Hal­li- ja toi­mi­ti­la­kiin­teis­tö­jen sekä tuo­tan­to­ti­lo­jen säh­kö­ura­kat:
Koy Volt Fac­to­ry
Koy Rus­ko­park 2
Koy Rus­ko­park 3
Koy Rus­ko­park 4
Koy Osto­mie­hen­tie 12 A
Koy Osto­mie­hen­tie 12 B
Jope­ran 2 Oulun toi­mi­ti­laa ja 1 Van­taan toi­mi­ti­la
Pie­nem­piä lii­ke­ti­lo­jen säh­köis­tyk­siä
Säh­kö­suun­nit­te­lut 4 hal­li­kiin­teis­töön