Hen­ki­lö­kun­ta

 Pekka Ojala

Pek­ka Ojala

Työn­joh­to ja sähkösuunnittelu.

Harri Määttä

Har­ri Määttä

Yrittäjä/Sähköasentaja

Jaakko Oksa

Jaak­ko Oksa

Säh­kö­asen­ta­ja

Matti Kortetjärvi

Mat­ti Kortetjärvi

Säh­kö­asen­ta­ja

Jani Kurtti

Jani Kurt­ti

Säh­kö­asen­ta­ja

Jouko Ojala

Jou­ko Ojala

Säh­kö­asen­ta­ja

Rasmus Mäkitalo

Ras­mus Mäkitalo

Säh­kö­asen­ta­ja

Arto Korkeakoski

Arto Kor­kea­kos­ki

säh­kö­suun­nit­te­lu

Niko Jämsä

Niko Jäm­sä

Säh­kö­asen­ta­ja

Tuomo Ojala

Tuo­mo Ojala

Säh­kö­asen­ta­ja